Kategorier
nyheter

Vårbudgeten otillräcklig för kommunsektorn

Regeringens vårbudget innehåller ett redan aviserat stödpaket till kommunsektorn. SKR bedömer det dock som tveksamt att de ytterligare miljarderna ens täcker de uteblivna skatteintäkterna.