Kategorier
nyheter

SKR kräver ersättningsgaranti för hantering av covid-19

Staten behöver garantera att kommuner och regioner ersätts för skäliga merkostnader inom hälso- och sjukvården för covid-19. SKR ställer nu kravet i en hemställan till regeringen.