Kategorier
nyheter

Skolans aktörer rekommenderar samarbete

SKR, Friskolornas riksförbund och Idéburna skolors riksförbund rekommenderar samarbete mellan kommuner och enskilda huvudmän om regeringen beslutar om stängning av skolor och förskolor.