Kategorier
nyheter

SKL skriver under deklaration för en stark demokrati

Den svenska demokratin fyller hundra år och Kommittén Demokratin 100 år har tagit fram en deklaration för att stärka demokratin. SKL ställer sig bakom och skriver under deklarationen.