Kategorier
nyheter

Samverkan för att tillgängliggöra personal

SKR och Sobona har tagit fram en vägledning för att underlätta för anställda i kommunala företag eller andra kommunala verksamheter att bidra i kommuner och regioner under coronakrisen.