Kategorier
nyheter

Uppdaterade rekommendationer för skyddsutrustning

Folkhälsomyndigheten har idag publicerat reviderade rekommendationer om skyddsutrustning för vård- och omsorgspersonal. Dessa bygger på den senaste kunskapen om covid-19 och hur den sprids.

Kategorier
nyheter

Omställningsstöd avgörande för kommuners ekonomi

Sverige står inför en allvarlig utmaning med rekordhöga varsel. De satsningar som regeringen presenterat kan rusta individer och kommuner och stärka omställningsförmågan.

Kategorier
nyheter

Utredning om God och nära vård välkomnas av SKR

Utredningen om God och nära vård har idag överlämnats till socialministern. SKR anser att den är bra men det krävs att hinder i befintlig lagstiftning tas bort för att möta invånarnas behov.

Kategorier
nyheter

Fler väljer att arbeta heltid inom välfärden

Andelen heltidsanställda och heltidsarbetande i kommuner och regioner fortsätter att öka. Det visar rapporten Personalen i välfärden som SKR presenterar idag.

Kategorier
nyheter

Nödvändigt med stort tillskott till kommunsektorn

Kommuner och regioner får nu ett extra generellt statsbidrag på 15 miljarder kronor år 2020. Det är ett bra och nödvändigt besked.

Kategorier
nyheter

Regionerna samordnar nationella läkemedelsköp

Fyra regioner har nu fått i uppdrag från övriga regioner att köpa in de läkemedel som bedöms vara de mest centrala och kritiska för ett nationellt behov för sjukvården.

Kategorier
nyheter

Krislägesavtal aktiveras för IVA i Region Stockholm

SKR och Sobona aktiverar krislägesavtalet i Region Stockholms intensivvårdsverksamhet. Anledningen är en omfattande och avgörande påverkan på personalförsörjningen.

Kategorier
nyheter

Stängda skolor får ta emot mindre grupper av elever

Stängda gymnasieskolor kan nu erbjuda en mindre andel elever möjligheten att bland annat utföra examinationer, få undervisning i praktiska moment och få särskilt stöd i skolans lokaler.

Kategorier
nyheter

Överenskommelse om inlåning av vårdpersonal

Läkare och fysioterapeuter som är verksamma enligt den nationella taxan kan efter en överenskommelse nu stötta regionerna i den akuta situationen med covid-19-patienter.

Kategorier
nyheter

SKR: Säkra smittskyddslagens allmänna riktlinjer

SKR avstyrker att regeringen ska kunna omfördela läkemedel och sjukvårdsmateriel mellan regioner och kommuner utöver dagens reglering.