Kategorier
nyheter

Nationella läkemedelslistan behöver pausas

Regeringen har hörsammat SKR:s vädjan om att senarelägga införandet av nationell läkemedelslista. SKR är positiva till förslaget, men ser behov av annan hantering.