Kategorier
nyheter

SKL vill bli en samlande arena för psykisk hälsa

Kortsiktiga projekt och satsningar räcker inte för att stärka den psykiska hälsan. Nu vill SKL bli en samlande arena för en långsiktig kraftsamling där många olika samhällsaktörer medverkar.

Kategorier
nyheter

SKL tar initiativ till en kraftsamling för psykisk hälsa

Idag samlar SKL ett stort antal aktörer för en bred kraftsamling för den psykiska hälsan i Sverige.

Kategorier
nyheter

Nytt ramavtal för bokning av kultur- och fritidsanläggningar

Med start den 1 september kan kommuner, genom ett nytt upphandlat ramavtal, köpa in it-tjänster som underlättar för allmänheten att boka lokaler och anläggningar inom kultur och fritid.

Kategorier
nyheter

SKL välkomnar prövning av DI:s sanktionsbeslut

Datainspektionen har utfärdat första sanktionsavgiften utifrån dataskyddsförordningen. Det rör ett pilotprojekt med ansiktsigenkänning. SKL stödjer Skellefteå i deras överklagandeprocess.

Kategorier
nyheter

Klimatförändringarna kan få allvarliga följder lokalt

Temperaturen ökar mer i Sverige än globalt i de pågående klimatförändringarna. Ett varmare klimat riskerar att få allvarliga följder lokalt, visar en ny rapport som SKL låtit göra.

Kategorier
nyheter

Gemensam satsning ska locka fler deltidsbrandmän

Behovet av deltidsbrandmän är stort. MSB, SKL, Sobona, fackförbunden Brandmännens riksförbund, Kommunal och Vision genomför en gemensam kommunikationssatsning för att locka fler till yrket.

Kategorier
nyheter

Nationellt avtal för krissituationer klart

SKL, Sobona och de fackliga organisationerna i välfärdssektorn är överens om ett nationellt avtal för krissituationer. Krislägesavtalet kan vid en kris aktiveras redan under sommaren.

Kategorier
nyheter

Snabbt införande av utjämning försvårar planering

Regeringens lagrådsremiss om en reviderad kostnadsutjämning, som införs redan 2020, innebär försvårande planeringsförutsättningar för kommuner och regioner som får ett försämrat utfall.

Kategorier
nyheter

Brons för undersköterskan Jonna Mjörnell på Yrkes-VM

När årets upplaga av Yrkes-VM avslutades i veckan tog Jonna Mjörnell hem ett brons i kategorin vård och omsorg.

Kategorier
nyheter

Statliga insatser krävs för att nå digitaliseringsmål

Fler nationella insatser krävs för att möta skolhuvudmännens behov av förutsättningar i arbetet med digitalisering i skolan. Det visar SKL:s uppföljning av initiativen i #skolDigiplan.