Kategorier
nyheter

Vägledning för regioner och vårdföretag i coronakrisen

SKR och Vårdföretagarna har kommit överens om en ny vägledning till stöd för regioner och privata vårdgivares samverkan i de fall det inte finns befintliga avtal.

Kategorier
nyheter

SKR: Säkra smittskyddslagens allmänna riktlinjer

SKR avstyrker att regeringen ska kunna omfördela läkemedel och sjukvårdsmateriel mellan regioner och kommuner utöver dagens reglering.

Kategorier
nyheter

Socialtjänsten behöver mandat att prioritera

Coronavirusets effekter får stora konsekvenser för socialtjänsten. Idag har SKR skickat en hemställan till regeringen med krav på omedelbara ändringar och undantag från nuvarande regelverk.

Kategorier
nyheter

Överenskommelse om inlåning av vårdpersonal

Läkare och fysioterapeuter som är verksamma enligt den nationella taxan kan efter en överenskommelse nu stötta regionerna i den akuta situationen med covid-19-patienter.

Kategorier
nyheter

De prestationsbaserade kraven i vården behöver slopas

SKR begär idag att sex av årets vårdöverenskommelser med regeringen ändras, för att minska vårdens administration och kraftigt avlasta hälso- och sjukvården.

Kategorier
nyheter

Stängda skolor får ta emot mindre grupper av elever

Stängda gymnasieskolor kan nu erbjuda en mindre andel elever möjligheten att bland annat utföra examinationer, få undervisning i praktiska moment och få särskilt stöd i skolans lokaler.

Kategorier
nyheter

Avtalsrörelsen för kommuner och regioner skjuts upp

SKR och Sobona har enats med de fackliga organisationerna om att skjuta upp avtalsförhandlingarna till i höst. Beslutet tas för att underlätta arbetet mot coronavirusets allvarliga effekter.

Kategorier
nyheter

Krislägesavtal aktiveras för IVA i Region Stockholm

SKR och Sobona aktiverar krislägesavtalet i Region Stockholms intensivvårdsverksamhet. Anledningen är en omfattande och avgörande påverkan på personalförsörjningen.

Kategorier
nyheter

Förstärk företagshälsovården under coronakrisen

SKR, Sobona och facken ber nu regeringen om stöd för att stärka företagshälsovården. Det handlar bland annat om att täcka kostnader för ett utökat uppdrag och att undanröja olika hinder.