Kategorier
nyheter

De prestationsbaserade kraven i vården behöver slopas

SKR begär idag att sex av årets vårdöverenskommelser med regeringen ändras, för att minska vårdens administration och kraftigt avlasta hälso- och sjukvården.

Kategorier
nyheter

Stängda skolor får ta emot mindre grupper av elever

Stängda gymnasieskolor kan nu erbjuda en mindre andel elever möjligheten att bland annat utföra examinationer, få undervisning i praktiska moment och få särskilt stöd i skolans lokaler.

Kategorier
nyheter

Avtalsrörelsen för kommuner och regioner skjuts upp

SKR och Sobona har enats med de fackliga organisationerna om att skjuta upp avtalsförhandlingarna till i höst. Beslutet tas för att underlätta arbetet mot coronavirusets allvarliga effekter.

Kategorier
nyheter

Krislägesavtal aktiveras för IVA i Region Stockholm

SKR och Sobona aktiverar krislägesavtalet i Region Stockholms intensivvårdsverksamhet. Anledningen är en omfattande och avgörande påverkan på personalförsörjningen.

Kategorier
nyheter

Förstärk företagshälsovården under coronakrisen

SKR, Sobona och facken ber nu regeringen om stöd för att stärka företagshälsovården. Det handlar bland annat om att täcka kostnader för ett utökat uppdrag och att undanröja olika hinder.

Kategorier
nyheter

Regionerna samordnar nationella läkemedelsköp

Fyra regioner har nu fått i uppdrag från övriga regioner att köpa in de läkemedel som bedöms vara de mest centrala och kritiska för ett nationellt behov för sjukvården.

Kategorier
nyheter

SKR välkomnar miljard till kultur och fritid

I dag presenterade regeringen och samarbetspartierna ett paket om 1 miljard kronor till kultur- och idrottssektorerna med anledning av coronaviruset. SKR välkomnar de extra resurserna.

Kategorier
nyheter

Nödvändigt med stort tillskott till kommunsektorn

Kommuner och regioner får nu ett extra generellt statsbidrag på 15 miljarder kronor år 2020. Det är ett bra och nödvändigt besked.

Kategorier
nyheter

Viktigt med tydlighet om samhällsviktig verksamhet

Landets kommuner förbereder sig för stängning av förskolor och grundskolor om det skulle bli nödvändigt. Det skulle vara ett stort ingrepp, därför hoppas SKR att regeringen undviker det.