Kategorier
nyheter

Skolahemma.se – nytt stöd för distansundervisning

Skolahemma.se sammanställer stöd till skolor om de behöver undervisa på distans. Det är ett samarbete mellan RISE, Skolverket, SKR, Utbildningsradion och Swedish Edtech Industry.

Kategorier
nyheter

Skolans aktörer rekommenderar samarbete

SKR, Friskolornas riksförbund och Idéburna skolors riksförbund rekommenderar samarbete mellan kommuner och enskilda huvudmän om regeringen beslutar om stängning av skolor och förskolor.

Kategorier
nyheter

Fler gymnasieelever tar examen inom tre år

Andelen elever som börjar på ett av gymnasieskolans nationella program och tar examen inom tre år ökar för sjätte året i rad. Det visar årets Öppna jämförelser – Gymnasieskola.

Kategorier
nyheter

Statens åtgärdspaket är viktigt för kommunsektorn

Regeringen föreslår nu att staten bland annat tillfälligt tar över alla sjuklönekostnader i två månader. Välkommet besked för kommuner och regioner som belastas hårt av coronautbrottet.

Kategorier
nyheter

Stärkt samverkan för inköp av bristvaror till kommunerna

De största kommunerna och regionerna i Sverige har nu gått samman för att kunna öka inköpen av skyddsutrustning och andra bristvaror till alla kommuner i landet.

Kategorier
nyheter

Stärkt frivilligstöd till kommuner att stödja äldre

SKR och MSB har kommit överens med organisationer inom civilsamhället att under pandemin stödja kommuner att hjälpa personer över 70 år eller annan riskgrupp med exempelvis matinköp.

Kategorier
nyheter

En ny skolförordning underlättar för huvudmännen

Den nya skolförordningen kan underlätta för huvudmännen om skolor måste stänga på grund av corona och samtidigt ge elever den utbildning de har rätt till. Men flera viktiga frågor återstår.

Kategorier
nyheter

Samarbete mellan regioner och life science-industrin

SKR och branschorganisationer inom life science-industrin har tagit fram en ny vägledning för företag som vill låta sin personal hjälpa till i hälso- och sjukvården under pågående pandemi.

Kategorier
nyheter

Vägledning för regioner och vårdföretag i coronakrisen

SKR och Vårdföretagarna har kommit överens om en ny vägledning till stöd för regioner och privata vårdgivares samverkan i de fall det inte finns befintliga avtal.