Kategorier
nyheter

Vårbudgeten otillräcklig för kommunsektorn

Regeringens vårbudget innehåller ett redan aviserat stödpaket till kommunsektorn. SKR bedömer det dock som tveksamt att de ytterligare miljarderna ens täcker de uteblivna skatteintäkterna.

Kategorier
nyheter

Omställningsstöd avgörande för kommuners ekonomi

Sverige står inför en allvarlig utmaning med rekordhöga varsel. De satsningar som regeringen presenterat kan rusta individer och kommuner och stärka omställningsförmågan.

Kategorier
nyheter

Införande av bastjänstgöring för läkare bör skjutas upp

SKR och Läkarförbundet ber regeringen om att skjuta upp införandet av bastjänstgöring och låta nuvarande regelverk för specialiseringstjänstgöring gälla året ut.

Kategorier
nyheter

Välkommet förtydligande om skydd mot smitta

SKR välkomnar att expertmyndigheterna nu är tydliga om en gemensam syn på förutsättningarna för skydd mot smitta på arbetsplatser inom vård och omsorg.

Kategorier
nyheter

Uppdaterade rekommendationer för skyddsutrustning

Folkhälsomyndigheten har idag publicerat reviderade rekommendationer om skyddsutrustning för vård- och omsorgspersonal. Dessa bygger på den senaste kunskapen om covid-19 och hur den sprids.

Kategorier
nyheter

SKR och Läkarförbundet överens om krislägesavtalet

SKR och Sobona har undertecknat krislägesavtalet med Läkarförbundet. De flesta fackliga organisationerna inom kommuner och regioner undertecknade avtalet i juni 2019.

Kategorier
nyheter

Samverkan för att tillgängliggöra personal

SKR och Sobona har tagit fram en vägledning för att underlätta för anställda i kommunala företag eller andra kommunala verksamheter att bidra i kommuner och regioner under coronakrisen.

Kategorier
nyheter

Nationell läkemedelslista måste skjutas upp

SKR har skickat en hemställan till regeringen om att skyndsamt föreslå att lagen om nationell läkemedelslista skjuts upp.

Kategorier
nyheter

SKR välkomnar utredning om e-legitimation i tjänsten

SKR välkomnar regeringens beslut att tillsätta en utredning om betrodda tjänster och hantering av e-legitimering i tjänsten.