Kategorier
nyheter

Förstärk företagshälsovården under coronakrisen

SKR, Sobona och facken ber nu regeringen om stöd för att stärka företagshälsovården. Det handlar bland annat om att täcka kostnader för ett utökat uppdrag och att undanröja olika hinder.

Kategorier
nyheter

Regionerna samordnar nationella läkemedelsköp

Fyra regioner har nu fått i uppdrag från övriga regioner att köpa in de läkemedel som bedöms vara de mest centrala och kritiska för ett nationellt behov för sjukvården.

Kategorier
nyheter

SKR välkomnar miljard till kultur och fritid

I dag presenterade regeringen och samarbetspartierna ett paket om 1 miljard kronor till kultur- och idrottssektorerna med anledning av coronaviruset. SKR välkomnar de extra resurserna.

Kategorier
nyheter

Nödvändigt med stort tillskott till kommunsektorn

Kommuner och regioner får nu ett extra generellt statsbidrag på 15 miljarder kronor år 2020. Det är ett bra och nödvändigt besked.

Kategorier
nyheter

Viktigt med tydlighet om samhällsviktig verksamhet

Landets kommuner förbereder sig för stängning av förskolor och grundskolor om det skulle bli nödvändigt. Det skulle vara ett stort ingrepp, därför hoppas SKR att regeringen undviker det.

Kategorier
nyheter

Fler väljer att arbeta heltid inom välfärden

Andelen heltidsanställda och heltidsarbetande i kommuner och regioner fortsätter att öka. Det visar rapporten Personalen i välfärden som SKR presenterar idag.

Kategorier
nyheter

Coronaviruset gör att skatteunderlaget försvagas

De ekonomiska konsekvenserna till följd av det nya coronaviruset är högst osäkra. SKR bedömer dock att skatteunderlaget för året blir klart svagare än tidigare bedömningar har pekat på.

Kategorier
nyheter

Nationella läkemedelslistan behöver pausas

Regeringen har hörsammat SKR:s vädjan om att senarelägga införandet av nationell läkemedelslista. SKR är positiva till förslaget, men ser behov av annan hantering.

Kategorier
nyheter

Utredning om God och nära vård välkomnas av SKR

Utredningen om God och nära vård har idag överlämnats till socialministern. SKR anser att den är bra men det krävs att hinder i befintlig lagstiftning tas bort för att möta invånarnas behov.

Kategorier
nyheter

Information om fristående skolor beläggs med sekretess

SKR har fått nej från SCB om att få del av statistik om elever från fristående skolor och Kammarrätten har gett SCB rätt. Högsta förvaltningsdomstolen har nu beslutat att inte pröva ärendet.