Kategorier
nyheter

SKR och Vårdförbundet överens om krislägesavtalet

SKR och Sobona har undertecknat krislägesavtalet med Vårdförbundet. Samtliga fackliga organisationer inom kommuner och regioner har nu undertecknat avtalet.

Kategorier
nyheter

Distansundervisning för gymnasiet och högskolan

Folkhälsomyndigheten rekommenderar distansundervisning för gymnasieskolor, komvux, yrkeshögskolor, högskolor, universitet.

Kategorier
nyheter

Stärkt frivilligstöd till kommuner att stödja äldre

SKR och MSB har kommit överens med organisationer inom civilsamhället att under pandemin stödja kommuner att hjälpa personer över 70 år eller annan riskgrupp med exempelvis matinköp.

Kategorier
nyheter

Vägledning för regioner och vårdföretag i coronakrisen

SKR och Vårdföretagarna har kommit överens om en ny vägledning till stöd för regioner och privata vårdgivares samverkan i de fall det inte finns befintliga avtal.

Kategorier
nyheter

Socialtjänsten behöver mandat att prioritera

Coronavirusets effekter får stora konsekvenser för socialtjänsten. Idag har SKR skickat en hemställan till regeringen med krav på omedelbara ändringar och undantag från nuvarande regelverk.

Kategorier
nyheter

De prestationsbaserade kraven i vården behöver slopas

SKR begär idag att sex av årets vårdöverenskommelser med regeringen ändras, för att minska vårdens administration och kraftigt avlasta hälso- och sjukvården.

Kategorier
nyheter

Avtalsrörelsen för kommuner och regioner skjuts upp

SKR och Sobona har enats med de fackliga organisationerna om att skjuta upp avtalsförhandlingarna till i höst. Beslutet tas för att underlätta arbetet mot coronavirusets allvarliga effekter.

Kategorier
nyheter

Förstärk företagshälsovården under coronakrisen

SKR, Sobona och facken ber nu regeringen om stöd för att stärka företagshälsovården. Det handlar bland annat om att täcka kostnader för ett utökat uppdrag och att undanröja olika hinder.

Kategorier
nyheter

Nationella läkemedelslistan behöver pausas

Regeringen har hörsammat SKR:s vädjan om att senarelägga införandet av nationell läkemedelslista. SKR är positiva till förslaget, men ser behov av annan hantering.