Kategorier
nyheter

Samarbete mellan regioner och life science-industrin

SKR och branschorganisationer inom life science-industrin har tagit fram en ny vägledning för företag som vill låta sin personal hjälpa till i hälso- och sjukvården under pågående pandemi.

Kategorier
nyheter

Stärkt samverkan för inköp av bristvaror till kommunerna

De största kommunerna och regionerna i Sverige har nu gått samman för att kunna öka inköpen av skyddsutrustning och andra bristvaror till alla kommuner i landet.

Kategorier
nyheter

Skolans aktörer rekommenderar samarbete

SKR, Friskolornas riksförbund och Idéburna skolors riksförbund rekommenderar samarbete mellan kommuner och enskilda huvudmän om regeringen beslutar om stängning av skolor och förskolor.

Kategorier
nyheter

SKR kräver ersättningsgaranti för hantering av covid-19

Staten behöver garantera att kommuner och regioner ersätts för skäliga merkostnader inom hälso- och sjukvården för covid-19. SKR ställer nu kravet i en hemställan till regeringen.

Kategorier
nyheter

Ändringar i vårdöverenskommelser

Regeringen har idag beslutat om ändringar i ett flertal av årets vårdöverenskommelser. Beskeden är nödvändiga för att avlasta kommuner och regioner i det ansträngda läge som nu råder.

Kategorier
nyheter

Samverkan för att tillgängliggöra personal

SKR och Sobona har tagit fram en vägledning för att underlätta för anställda i kommunala företag eller andra kommunala verksamheter att bidra i kommuner och regioner under coronakrisen.

Kategorier
nyheter

Välkommet förtydligande om skydd mot smitta

SKR välkomnar att expertmyndigheterna nu är tydliga om en gemensam syn på förutsättningarna för skydd mot smitta på arbetsplatser inom vård och omsorg.

Kategorier
nyheter

Vårbudgeten otillräcklig för kommunsektorn

Regeringens vårbudget innehåller ett redan aviserat stödpaket till kommunsektorn. SKR bedömer det dock som tveksamt att de ytterligare miljarderna ens täcker de uteblivna skatteintäkterna.

Kategorier
nyheter

Nationella läkemedelslistan behöver pausas

Regeringen har hörsammat SKR:s vädjan om att senarelägga införandet av nationell läkemedelslista. SKR är positiva till förslaget, men ser behov av annan hantering.