Kategorier
nyheter

SKR välkomnar utredning om e-legitimation i tjänsten

SKR välkomnar regeringens beslut att tillsätta en utredning om betrodda tjänster och hantering av e-legitimering i tjänsten.

Kategorier
nyheter

SKR och Läkarförbundet överens om krislägesavtalet

SKR och Sobona har undertecknat krislägesavtalet med Läkarförbundet. De flesta fackliga organisationerna inom kommuner och regioner undertecknade avtalet i juni 2019.

Kategorier
nyheter

Införande av bastjänstgöring för läkare bör skjutas upp

SKR och Läkarförbundet ber regeringen om att skjuta upp införandet av bastjänstgöring och låta nuvarande regelverk för specialiseringstjänstgöring gälla året ut.

Kategorier
nyheter

Viktigt med tydlighet om samhällsviktig verksamhet

Landets kommuner förbereder sig för stängning av förskolor och grundskolor om det skulle bli nödvändigt. Det skulle vara ett stort ingrepp, därför hoppas SKR att regeringen undviker det.

Kategorier
nyheter

SKR välkomnar miljard till kultur och fritid

I dag presenterade regeringen och samarbetspartierna ett paket om 1 miljard kronor till kultur- och idrottssektorerna med anledning av coronaviruset. SKR välkomnar de extra resurserna.

Kategorier
nyheter

Förstärk företagshälsovården under coronakrisen

SKR, Sobona och facken ber nu regeringen om stöd för att stärka företagshälsovården. Det handlar bland annat om att täcka kostnader för ett utökat uppdrag och att undanröja olika hinder.

Kategorier
nyheter

Avtalsrörelsen för kommuner och regioner skjuts upp

SKR och Sobona har enats med de fackliga organisationerna om att skjuta upp avtalsförhandlingarna till i höst. Beslutet tas för att underlätta arbetet mot coronavirusets allvarliga effekter.

Kategorier
nyheter

De prestationsbaserade kraven i vården behöver slopas

SKR begär idag att sex av årets vårdöverenskommelser med regeringen ändras, för att minska vårdens administration och kraftigt avlasta hälso- och sjukvården.

Kategorier
nyheter

Socialtjänsten behöver mandat att prioritera

Coronavirusets effekter får stora konsekvenser för socialtjänsten. Idag har SKR skickat en hemställan till regeringen med krav på omedelbara ändringar och undantag från nuvarande regelverk.

Kategorier
nyheter

Vägledning för regioner och vårdföretag i coronakrisen

SKR och Vårdföretagarna har kommit överens om en ny vägledning till stöd för regioner och privata vårdgivares samverkan i de fall det inte finns befintliga avtal.