Kategorier
nyheter

Äntligen ses villkoren för likvärdighetsbidraget över

SKL har under lång tid drivit frågan om att regeringen måste se över antalet riktade statsbidrag och villkoren för likvärdighetsbidraget. Nu aviserar regeringen en översyn av villkoren.